Дирекцијата за управни Работи — Исламската Организација за Образование, Наука и Култура — ISESCOУправата на управни Работи е уред одговорни за да се обезбеди правилно функционирање при генералниот Директорат на ISESCO, на административно ниво, со mobilising сите ресурси се потребни за да го направите ова