Економски вести од ДРК на Economico. cd

Цените на некои производи имаат беше ревидиран нагоре, според индексот на цените на Националниот Институт за Статистика (IN)Тоа е главно прашање на цените на риба, месо, млечни производи, облека и чевли, апарати, или уште. Менаџерот на банката, BGFIBANK, Мишел Jamani, соопшти во четвртокот пред притиснете одлуката на неговата институција да divest да се плати за 803 службеници и Државните службеници од десет владини сектори, извештаите на ACP. Г-дин Baudouin Мишел, економист и agronomist на белгискиот националност, предавач на Универзитетот на Liège (Белгија) на ERAIFT (ДРК), рече дека тој беше убеден дека земјоделството останува клучна за економски развој на ДРК во интервјуто објавен неодамна во Слободен Африка. Според.