За отворање сметка во банка Авто-претприемач- онлајн банкарска сметка — На Поштенска БанкаЗабелешка: Ако сакате да ги видите вашите лични сметки, ве молиме да се најавите за користење на вашите лични id на корисникот од следнава веб страна: Пристап до сметки за физички Лица

(2)Намалување на тарифни резервирани за секој нов клиент кој се одлучи за режимот на Микро-претприемач 9, 80 месеци, наместо на 24, 90

Оваа понуда важи за било отворање на Тековната сметка на Професионалните со Онлајн банкарски услуги помеѓу 1 февруари 2019 и 31 декември 2019.

Тарифниот намалувањето ќе се применува за осумнаесет месеци надвор од тековната стапка ќе се применува