За поддршка: количината и распоредот на пресметкаКако да се пресмета износот на детето поддршка со помош на скала и мрежа на министерството за Правда