Одземање на driving licenceКога ќе cite документи објавени на порталот, на линкот е потребна Правата на слики припаѓаат на нивните автори Материјалите е платена или означени како"Рекламирање"се ставени како рекламиСите доставени информации не можат да се користат без консултации бара од специјалист. Мислење на авторите на статиите, коментарите што се објавуваат на нашите страници може да не се совпаѓа со нашите мислења и нашата позиција. Администрацијата на сајтот и неговиот сопственик не сме одговорни за информациите објавени од содржината на рекламирање во медиумите и во коментарите објавени на страниците на порталот, како и последиците на нивното објавување и нивната употреба. Ден на единиците на економската безбедност на внатрешните работи органи на руската Федерација Русија Ден на работниците на услуги на потрошувачите, и-домување и комунални услуги во Русија Ден на работниците на домување и комунални услуги и услуги на потрошувачите од населението на Украина.