Претставник на трговија побрз и на тој начин поефикасно од другитеПретставник на трговија побрз и на тој начин поефикасен од другите