Претставник на трговија побрз и на тој начин поефикасно од другите

Претставник на трговија побрз и на тој начин поефикасен од другите