Претставник на трговија побрз и на тој начин поефикасно од другите