Редот на Адвокатите во Советот на Државата и на Судот на Cassation

Адвокатите на совети

групирани во редот на самовработени професионален

за да ги претставуваат litigants пред Советот на Државата и Судот на cassation.