Società Cooperativa per lo Sviluppo del TerritorioSocietà Cooperativa per lo Sviluppo del Territorio — е кооперативно општество кое се претставува како еден од најдобрите на пазарот на чистење и санитација, во рамките на авангардата и се во постојан пораст