Адвокат во закон за семејство — Ooreka

На avocaten законот за семејството, законот е правен професионалец кој — termede на својата обука како правник- специјалист за една година за прашања на ordrefamilial. Тоа е инвестирано deplusieurs мисии тоа може да биде корисно или задолжително за време на конфликтот, но исто така и во животот на секој ден, за certainsactes комплекс. Bonà:за questionsfamiliales данок или меѓународното право, адвокат lafamille е надлежен, покрај тоа што акциите оваа област вештина со адвокат fiscalet меѓународната адвокат. Адвокатот семејството е одговорен за toutequestion поврзани со децата: тоа го советува и помага во случаи на судски постапки пред семејство суд судија. Добро àsavoir:lemineur