Адвокат престанок: патникот има право на надоместоци

Постапката се одвива во неколку дела, меѓу кој прелиминарното интервју, писмо за разрешување на поднесување на разни документи. За да го откажеш вработен, причината мора да биде вистински и сериозни. Тоа може да бидат од економска причина, или персоналот за сериозно однесување. Меѓу делата квалификациски на сериозни однесување вклучуваат кражби, насилство на работното место, навредливи корисникот или хиерархија, износот на severance плати дека работодавачот мора да ги плати на вработените се врати често е извор на судски постапки во трудот суд. Да се најде на повеќето надлежните адвокат да ги бранат своите интереси, потребно е да се провери дека специјалист