Додаток превод распределба дефиниција распределба речник

Дефиниција на распределба на француски речникот онлајн. Изговорот на распределба дефиниција распределба превод распределба значење распределба речник распределба што е дефиницијата на надоместок. стипендија синоними, стипендија антонимите Информации за распределба во речникот бесплатни онлајн англиски и енциклопедија. Акција за да се алоцираат sth некого: распределба на надоместок за патни, задача 2. Сума: Плаќа надоместок на невработените лица во крајот