За да се заштитат човековите права на Обединетите Нации

Терминот»право»е споменат седум пати во основањето на Повелбата на Обединетите Нации, со што на промоција и заштита на човековите права како најважна цел и водечки принцип на Организацијата. Во 1948 година, универзалната Декларација за човекови права е ставен на човековите права во светлината на меѓународното право. Од тогаш, Организацијата активно ги штити човековите права на правните инструменти, а со работа на терен. Високиот Комесар На Обединетите Нации за човекови права (OHCHR) е главниот одговорен на човекови права на Обединетите Нации. Заводот поддржува компонентите на човековите права во мисиите на одржување на мирот на неколку земји. Високиот Комесар зборува редовно за