За Заштита на потрошувачите — меѓународно здружение на правници Левант Партнери

На прекршување на правата на потрошувачите е во практиката доста честа појава Сепак, тешко е да ги реши овие проблеми без интервенција на квалификуван специјалист, бидејќи независна употреба на овој механизам често предизвикува некои тешкотии Нашата компанија има стекнато големо искуство во застапување и заштита на клиенти во случаи на заштита на потрошувачите, и двата во фаза на уредување préamibale дека во текот на судењето