За полномошник-Адвокат: бизнис, истражувања, квалификации, плата, обука — CIDJ

Обвинителот се јавува во врска со услугите на полиција и жандармерија, но исто така и на услуги од Државата. Исто така, може да бидат повикани од страна на поединец кој поднесе приговор. Прекршокот мора да биле извршени во рамките на надлежноста на судот од прва инстанца, каде што ги спроведува своите функции. Тој го насочува дејствувањето на судска полиција и да се продолжи да се сите акти, неопходни за истражување, за прогон, апсење и ставање во притвор било на сторителите на кривични дела. Тој е во контрола на било екстензии на полицискиот притвор. Еднаш одлучи по advisability на обвинителството, кога