Земја на доход и данок на пренос на хартии од вредност на имот — Пристап Нова Шкотска Влада на нс

Тоа е до секоја општина, да се поправи го оценувате се користи за пресметка на данокот. Ние ажурирање на листата на цени во секое време на општина нè предупредува на промена. Оваа листа е како до датумот што може да биде, но промените се на дискреција на општините, и тоа е можно дека тие ја менуваат стапката без известување SNERM. Ние препорачуваме дека ќе се јавите во општината за да се провери го оценувате во моментов во сила пред да се трансакцијата. Тоа е поставување од страна на општината врз основа на земјиште проценка. Ова е PVSC (Сопственост на Вреднување