Како да се чита сив картичка италијански. Пример преведени

Сте сурфање на странски пазар и италијански еден посебно Потврдата за регистрација на Италија содржи истите стандарди како и од Франција Треба да се напомене дека кога буквата К има својата област, целосно завршен, со други зборови, кога има повеќе од две цифри по ѕвездичка, нема потреба да се направи апликација за издавање на Сертификат на Европската Согласност (Ц. О C). Овој документ е задолжителна за регистрација во Франција на возило од една земја членка. Можете да го видите на сличностите меѓу текстот од француски и италијански, благодарение на компаративни примери подолу