Постапка на судско порамнување: судбината на доверителите — Помошник-правен

Правниот застапник има овластување да постапува во име и во колективниот интерес на доверителите. Тоа ќе те покани на доверителите да ги пријават своите побарувања, се провери нивната количина, а потоа се соберат нивните ставови и мислења за предлозите на населбата направени од страна на администраторот и лидер. Ако законскиот застапник не се правилно својата држава мисија, било доверителот, од времето кога тој беше назначен за контролорот, има способност да дејствува во колективниот интерес на доверителите. Ова е можно само откако е испратена на proxy амбиент во престој остана unfruitful за два месеци. Да се биде во можност да го